Windsochi.ru
Сёрф-станция "Жемчужина"

Португалия, Гинчо - август 2008 г.